V obci Sosnová zabočíme u veterinární kliniky směrem k silnici I/9
projdeme pod železničním můstkem a pod silnicí I/9
je místo STARTu

s sebou:
oblečení do lesa (dle počasí)
svačinu, nápoje
dobrou náladu
(dobré je mít repelent, abychom o ni brzy nepřišli)
děti píšťalku (akustický maják v nouzi)

Potřebné technické vybavení
(zaměřovací přijímač pro pásmo 80m)
bude účastníkům zapůjčeno.

Trať se nachází v borovém lese mezi pískovcovými skalami 
 a je vybírána vhodná pro samostatný pohyb dětí od 10 let. 
Přesto je nutno podotknout, že za nezletilé zodpovídají i na takovéto akci jejich zákonní zástupci.

zpět