Co je Rádiový orientační běh?

patří mezi skupinu tzv. technických sportů, 
je znám pod názvem "Hon na lišku", českou zkratkou ROB a anglickou ARDF

V terénu je rozmístěno několik, v našem případě 6 skrytých vysílačů, tzv. lišek.

Od vysílače se šíří vysílaný signál všemi směry (jako kruhy na vodě po vhození kamenu), je však deformován terénními překážkami
 a také vlastnostmi v přírodním prostředí umístěné  provizorní antény. Každopádně platí, že čím jsme blíže, tím je tón ve sluchátkách silnější.

Závodníci drží v ruce zaměřovací přijímač, na hlavě sluchátka (často je sluchátko jedno, aby bylo možno druhým uchem vnímat okolí).
Jejich úkolem je navštívit ukryté vysílače v co nejkratším čase tak, aby si označili kleštěmi startovní kartu tak, aby co nejméně svým
pohybem v terénu napovídali ostatním.
Pokud je to možné, je totiž vysílač maskován před odhalením
 náhodným kolemjdoucím závodníkem a je ho třeba opravdu dohledat pomocí přijímače.

A aby to nebylo tak jednoduché, 5 lišek se vysílání střídá po 60 sekundách v 5-ti minutových cyklech,
poslední je zapojena trvale a slouží jako cílový maják.

Přijímač využívá směrových vlastností feritové antény (osmičková charakteristika)
v kombinaci s vertikální anténkou (kardioida) dostupnou po stisku knoflíku. Naladěním vysílací
frekvence "lišky" natočením se do příslušného směru a vhodným nastavením zesílení přijímače
určuje závodník směr a odhaduje vzdálenost. podle toho vybírá trasu v terénu.

Vysílače pracují v radioamatérském pásmu 3.500 - 3.800 MHz,
vysílají identifikaci v morseově abecedě (MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 a ------ )
a jsou slyšitelné v terénu i na několik km, to podle umístění antény.

zpět